De opleiding tot klinisch geriater

De opleiding tot klinisch geriater is een samengestelde opleiding en bestaat uit conform het landelijke opleingsplan uit 2 onderdelen:

- vooropleiding Interne Geneeskunde (2 jaar)
- vervolgopleiding Klinische Geriatrie (3 jaar)
Waarvan:  2 jaar Klinische Geriatrie, 9 maanden ouderenpsychiatrie en 3 maanden neurologie. 
Er is een mogelijkheid tot profilering met een stage van maximaal 3 maanden.

De duur van de opleiding wordt afgestemd op de individuele aios en is gebaseerd op verworven competenties, zowel vóór als tijdens de opleiding. Verworven competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject. De verder genoemde duur van de onderdelen is de nominale duur van de onderdelen.

Het landelijke opleidingsplan (Eindtermen en Individualisering Klinsche Geriatrie, afgekort EIK) vindt u hier.
Als u het lokale opleidingsplan wil ontvangen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van de opleiders.

vrouw-kijkt