Vervolgopleiding Klinische Geriatrie

De vervolgopleiding bestaat uit:

  • Geriatrie in de GGZ/ouderenpsychiatrie (9 maanden)
  • Neurologie (3 maanden)
  • Somatisch georiënteerde geriatrie (24 maanden)

De vervolgopleiding kan gevolgd worden in twee regio's: Eindhoven en Sittard-Heerlen

In Eindhoven wordt de opleiding gevolgd in

GGzE centrum ouderenpsychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan oudere volwassenen (vanaf ongeveer 60 jaar) met bijzondere psychiatrische problemen en hun (professionele) omgeving. 

Denk hierbij aan depressies, angsten, persoonlijkheidsproblematiek, aan autisme verwante stoornissen, verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen, psychotische stoornissen, dementie, Korsakov of NAH (niet aangeboren hersenletsel). Doelen van behandelingen variëren van volledig herstel tot het zo goed mogelijk functioneren in en deelnemen aan de maatschappij.

De vakgroep klinische geriatrie in het Catharina Ziekenhuis oefent het vakgebied klinischegeriatrie uit in de volle breedte met een klinische opnameafdeling, een polikliniek, een dagkliniek en een consultenteam. In het ziekenhuis heeft de vakgroep daarnaast een belangrijke rol in het implementeren en borgen van VMS programma Kwetsbare Ouderen.

De geriaters maken naast de eigen opleiding ook deel uit van de opleiding voor co-assistenten, AIOS huisartsgeneeskunde, AIOS ziekenhuisgeneeskunde en semi-artsen. Behalve AIOS zijn er ook ANIOS werkzaam. 

De klinsche geriatrie neemt deel aan zowel locale als regionale refereeravonden.

In de regio Sittard-Heerlen wordt de opleiding gevolgd in

  • Zuyderland Medisch Centrum, verdeeld over beide locaties; Sittard-Geleen en Heerlen.
  • Mondriaan GGZ, voornamelijk locatie Heerlen met hierbij de afdeling ouderen en probleemgedrag neurodegeneratieve aandoeningen.

De opleidingsgroep bestaat uit drietal klinisch geriaters. De opleider is dr. W. Sipers en vervangend opleider is drs. C. De Weerd- Spaetgens. Verder is drs. G van Riet werkzaam op beide locaties.

Uniek is dat de vakgroep in het Zuyderland Medisch Centrum ook bestaat uit een aantal internisten ouderengeneeskunde:

  • dr. K. Hurkens
  • drs. M Smid
  • drs. V. Haanen
  • drs. N Dorpmanns- van Keeken

In het Zuyderland Medisch centrum bestaat de vervolgopleiding somatiek klinische geriatrie uit verschillende stages. De kliniekstage bevindt zich op de grootste afdeling klinische geriatrie van Nederland met maar liefst 30 bedden. Daarnaast bieden wij diverse poliklinische stages met onder andere de geheugenpoli, valpoli en de semi-acute unit aan. Dit laatste is een spoedpoli waarbij patiënten op korte termijn (binnen enkele dagen) gezien kunnen worden en waarbij een pallet aan vervolgonderzoek op dezelfde ochtend mogelijk is. 
Uiteraard hebben wij ook een uitgebreid consultenteam.

Sinds 2018 is het Zuyderland Medisch centrum een STZ-klinisch top ziekenhuis en is ouderengeneeskunde een van de speerpunten.
Behoudens AIOS, zijn er ook ANIOS, HAIO’s (huisartsen in opleiding) en SOio’s (specialist ouderengeneeskunde in opleiding) werkzaam.

Al met al diverse en afwisselende werkzaamheden in een jong en dynamisch team waarbij goede werksfeer hoog in het vaandel staat.