Klinische geriatrie

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis.
De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd.

Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriater werkt vanuit een holistisch perspectief, in een multidisciplinair team. In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met zijn/haar kwetsbaarheid en belastbaarheid.

De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt.

Met een team van meerdere deskundigen wordt een patiënt geëvalueerd. Een team kan bestaan uit:

  • Klinisch geriater
  • Gespecialiseerde geriatrie verpleegkundige 
  • Maatschappelijk werkende 
  • Fysiotherapeut 
  • Ergotherapeut 
  • Diëtist 
  • Activiteitenbegeleider
  • Psycholoog

Soms maken een psychiater, een neuroloog, of een ander medisch specialist integraal deel uit van een geriatrisch zorgteam of zorgprogramma.