Vervolgopleiding Klinische Geriatrie

De vervolgopleiding bestaat uit:

  • Geriatrie in de GGZ/ouderenpsychiatrie (9 maanden)
  • Neurologie (3 maanden)
  • Somatisch georiĆ«nteerde geriatrie (24 maanden)

De vervolgopleiding kan gevolgd worden in twee regio's: Eindhoven en Sittard-Heerlen

In Eindhoven wordt de opleiding gevolgd in:

GGzE centrum ouderenpsychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan oudere volwassenen (vanaf ongeveer 60 jaar) met bijzondere psychiatrische problemen en hun (professionele) omgeving. 

Denk hierbij aan depressies, angsten, persoonlijkheidsproblematiek, aan autisme verwante stoornissen, verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen, psychotische stoornissen, dementie, Korsakov of NAH (niet aangeboren hersenletsel). Doelen van behandelingen variƫren van volledig herstel tot het zo goed mogelijk functioneren in en deelnemen aan de maatschappij.

De vakgroep klinische geriatrie in het Catharina Ziekenhuis oefent het vakgebied klinischegeriatrie uit in de volle breedte met een klinische opnameafdeling, een polikliniek, een dagkliniek en een consultenteam. In het ziekenhuis heeft de vakgroep daarnaast een belangrijke rol in het implementeren en borgen van VMS programma Kwetsbare Ouderen.

De geriaters maken naast de eigen opleiding ook deel uit van de opleiding voor co-assistenten, AIOS huisartsgeneeskunde, AIOS ziekenhuisgeneeskunde en semi-artsen. Behalve AIOS zijn er ook ANIOS werkzaam. 

De klinsche geriatrie neemt deel aan zowel locale als regionale refereeravonden.

In de regio Sittard-Heerlen wordt de opleiding gevolgd in:

Mondriaan GGZ Heerlen

Orbis Medisch Centrum Sittard

De vakgroep klinische geriatrie in het Orbis Medisch Centrum bestaat uit twee klinisch geriaters:dhr  Walther Sipers (opleider), Chantal de Weerd-Spaetgens en internist-ouderengeneeskunde M. Smid.

Het Orbis Medisch Centrum heeft in oktober 2013 het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis verworven.