Stage gerontofarmacologie

De activiteiten van de aios

 1. patiëntgerichte activiteiten bij ouderen: volgen van medicatiegebruik patiënten op afdeling/poli, ondersteunen en optimaliseren polyfarmacie en therapietrouw, advies uitbrengen bij visite en patiëntbesprekingen; aandacht voor:

  a. intoxicaties, bijwerkingen, interacties, onthoudingsverschijnselen
  b. klaring, dosering en doseringsinterval, duur behandeling en labonderzoek
  c. toedieningsvorm;

 2. bijdrage farmacotherapie overleg met apotheker;
 3. uitwerken/beantwoorden farmacologische vragen bij ouderen die binnenkomen (bij apotheek) en ontstaan tijdens besprekingen;
 4. mogelijkheid voor deelname commissies: METC, geneesmiddelencommissie;
 5. onderzoek: zie paragraaf wetenschap in hoofstuk 2c;
 6. mogelijkheid tot het volgen van onderwijs:
 7. a. cursus kinetiek en dynamiek (en evt farmacogenetica) (bv Danhof)
  b. cursus farmaco-epidemiologie en/of cursus statistiek
  c. medicatiereview (bv six-step methode, stopp & start criteria, P-scribe);

 8. kennis vergaren van medicatie bij ouderen met extra verdieping in het gebruik van psychofarmaca, kennis van (on)geschikte medicatie, toedieningsvormen, bijwerkingen en de medicatieketen (van recept tot inname, compliance en persistentie);
 9. bijhouden literatuur m.b.t. gerontofarmacologie (o.a. Drugs & Aging; BJCP; EJCP; Drug Safety, JCP);
 10. doceren (aan studenten geneeskunde, artsen (arts-assistent, huisarts, verpleeghuisarts), verpleegkundigen en/of apothekers)
 11. medicatiebeoordeling, appropriateness en optimaliseren polyfarmacie
 12. verzorgen referaat geriatrie m.b.t. farmacologie bij ouderen

Stage neuro-/ouderenpsychiatrie

Deze stage betreft aandachtsgebieden neuro-/ouderenpsychiatrie (geheugenpolikliniek) en stemmingsstoornissen. Nadruk ligt op diagnostiek en kortdurende behandeling. De werkzaamheden vinden plaats in een multidisciplinaire setting met o.a. neuropsychologie, neurotrainer, psychosociaal therapeut. Daarnaast participeert de aios in het Diagnostisch

OnderzoeksCentrum PsychoGeriatrie (DOC-PG), waarin afdeling Ouderenzorg RIAGG en klinische geriatrie azM participeren. Daarnaast is de aios belast met de consultatie/liaison op andere azM afdelingen van alle patiënten ouder dan 80 jaar. Participatie in wetenschappelijke onderzoeksprojecten behoort tot de mogelijkheden.

Directe patiëntenzorg: poli +/- 20 uur per week, consulten 6 uur per week.