Vooropleiding Interne Geneeskunde

De vooropleiding vindt plaats in de eerste 3 jaar van de opleiding tot klinisch geriater en bestaat uit:

  • algemene interne geneeskunde-zaalstage (jaar 1)
  • 2 of 3 keuzeonderdelen, te kiezen (en af te stemmen met de opleider interne geneeskunde) uit cardiologie, maag-darm-leverziekten, nefrologie, consulten en longziekten (jaar 2).
  • landelijk cursorisch onderwijs interne geneeskunde, inclusief de bijbehorende examens.