Vervolgopleiding Klinische Geriatrie

De vervolgopleiding bestaat uit:

  • Geriatrie in de GGZ/ouderenpsychiatrie (1 jaar)
  • Somatisch georiënteerde geriatrie (2 jaar)

De volgorde van deze onderdelen staat niet vast.

De vervolgopleiding kan gevolgd worden in twee regio's: Eindhoven en Sittard-Heerlen

In Eindhoven wordt de opleiding gevolgd in:

GGzE centrum ouderenpsychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan oudere volwassenen (vanaf ongeveer 60 jaar) met bijzondere psychiatrische problemen en hun (professionele) omgeving. 

Denk hierbij aan depressies, angsten, persoonlijkheidsproblematiek, aan autisme verwante stoornissen, verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen, psychotische stoornissen, dementie, Korsakov of NAH (niet aangeboren hersenletsel). Doelen van behandelingen variëren van volledig herstel tot het zo goed mogelijk functioneren in en deelnemen aan de maatschappij.

De vakgroep klinische geriatrie in het Catharina Ziekenhuis bestaat uit 6 klinisch geriaters.

DSC 2787 Geriatrie

dhr Michiel van Beek, mw Carolien van der Linden (opleider), mw Harmke Nijboer (plaatsvervangend opleider), mw Judith Wilmer (specialist manager), mw Leonie Klompe en dhr Geert van der Aa

Daarnaast werken er 4-5 arts-assistenten en wordt opleiding geboden aan een co-assistent een aios huisartsgeneeskunde, aios ziekenhuisgeneeskunde en een semi-arts.

De vakgroep klinische geriatrie in het Catharina Ziekenhuis oefent het vakgebied klinischegeriatrie uit in de volle breedte.

Zij biedt deze zorg in de vorm van een klinische opnameafdeling van 24 bedden (GAAZ), polikliniek en dagklinische voorzieningen:
GeheugenOnderzoeksCentrum (GOC)
Mobiliteits OnderzoeksCentrum (MOC) en
Een algemene dagkliniek; Dag OnderzoeksCentrum geriatrie (DOC).

Daarnaast verrichten wij consulten en medebehandelingen binnen het Catharina Ziekenhuis.

In het ziekenhuis heeft de vakgroep daarnaast een belangrijke rol in het implementeren en borgen van VMS programma Kwetsbare Ouderen.

In de regio Sittard-Heerlen wordt de opleiding gevolgd in:

Mondriaan GGZ Heerlen

Orbis Medisch Centrum Sittard

De vakgroep klinische geriatrie in het Orbis Medisch Centrum bestaat uit twee klinisch geriaters:dhr  Walther Sipers (opleider), Chantal de Weerd-Spaetgens en internist-ouderengeneeskunde M. Smid.

Het Orbis Medisch Centrum heeft in oktober 2013 het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis verworven.