Keuzestages

Binnen de 3-jarige specialistische opleiding klinische geriatrie is, na overleg met en goedkeuring van de opleider ruimte voor in totaal 6 maanden stage die de aios, binnen aangegeven grenzen,naar eigen voorkeur kan invullen. Deze stage dient te voldoen aan de CCMS randvoorwaarden voor een stage (zie Kaderbesluit op de website van de MSRC).

Binnen Cluster Zuid worden de volgende stages aangeboden:


De stage gerontofarmacologie kan gevolgd worden in het kader van de opleiding tot klinisch farmacoloog (certificering 3) die in totaal 12 maanden duurt.

man-kijkt-naar-medicijnen